En el marc de la revista, hem obert col•leccions d’obres o números monogràfics: "Obres de referència", essencialment a base de tesis, memòries universitàries, estudis o assaigs.

Col•lecció Estudis transfronterers

Col•lecció Europa

Col•lecció Ensenyament, immersió, plurilingüisme

Col•lecció Catalunya Nord

Col•lecció Andorra